Gwaith Deintyddol Cyffredinol:
Archwiliad £30
Ymweliad Hylendid O £40
Llenwadau Gwyn O £95
Tynnu Dannedd O £90
Trin Sianel y Gwreiddyn O £195
Corun Deintyddol (Yr Un) O £435
Pont Ddeintyddol (Yr Un) O £435
Trin Clefyd y Deintgig O £180
Sblintiau Nightguard O £195
Gorchudd Dannedd ar gyfer Chwaraeon O £85
Deintyddiaeth Gosmetig:
Argaenau Deintyddol O £450
Ail-siapio Deintgig (Yr Uned) O £99
Impio Deintgig (Hyd at 2 Uned) O £600
Snap on Smile O £850
Oralift (Llyfnu’r Wyneb heb Lawdriniaeth) O £650
Tynnu Staeniau oddi ar Ddannedd O £100
Gwynnu Dannedd Triniaeth yn ystod Llawdriniaeth
(yn cynnwys pecyn gofal):Pecyn Triniaeth i’w ddefnyddio Adref:
£395

£245

Atal Chwyrnu O £275
Mewnblaniadau Deintyddol:
Ymgynghoriad ynghylch Mewnblaniadau £100
Un Mewnblaniad O £1250
Corun Mewnblaniadau / Pont (Fesul Uned) O £950
Orthodonteg:
Sythwyr Dannedd Clir y Gellir eu Tynnu (Un Bwa) O £1600
Sythwyr Dannedd Gosod (Un Bwa) O £1800
Cadwr y gellir ei Dynnu (Un Bwa) O £150
Prosthodonteg:   
Dannedd Dodi O £550
Dannedd Dodi Hyblyg O £700
Dannedd Dodi Telesgopig O £1800
Dannedd Dodi Atodiad Trachywir O £1800

Cynllun Talu

Mae Cathedral Dental Clinic yn cynnig sawl math o gynllun talu i helpu pob unigolyn ledu cost eu triniaeth dros gyfnod addas o amser. Gallwch fanteisio ar gyllid gyda 0% o log neu, llog isel sefydlog o 7.9% neu gynllun yswiriant deintyddol.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â thîm gweinyddu’r clinic.

Caiff Clinig Deintyddol y Gadeirlan ei awdurdodi a’i reoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol.