Mae Clinig Deintyddol y Gadeirlan yn rhedeg Ymgyrch Budd Corfforaethol ynghylch Iechyd y Geg, sydd ar gael i bob cwmni lleol.Mae ein hymgyrch wedi bod yn llwyddiannus iawn yn achos corfforaethau mawr a bach.

Credwn fod hyn yn adnodd y dylai pob busnes ei gynnig i’w staff fel arwydd o ewyllys da.Bydd yr ymgyrch yn lleihau nifer y diwrnodau pan fydd y gweithiwr yn absennol ac yn cynnal gweithlu iach a bodlon.

Mae gan lawer o gwmnïau gynlluniau iechyd yn eu lle er budd eu gweithwyr.Byddai’r ymgyrch budd corfforaethol yn cyd-fynd yn dda â’r cynlluniau hyn oherwydd byddai Clinig Deintyddol y Gadeirlan yn darparu eich triniaeth.Rydym ni eisoes yn cael ein cydnabod gan BUPA, DENPLAN, SIMPLY HEALTH, ALLIANZ ac AVIVA ac yn gysylltiedig â hwy.

Os ydych chi’n gweithio i un o’r cwmnïau hyn, byddai gennych chi hawl i gofrestru fel rhan o’n Hymgyrch Gorfforaethol ynghylch Iechyd y Geg a fydd yn cynnwys consesiynau a disgowntiau ar brisiau triniaeth ddeintyddol:

 • Admiral
 • Arup
 • Cyngor Celfyddydau Cymru
 • BBC Cymru
 • Blake Morgan
 • BSAC Caerdydd
 • Cardiff Marriott
 • Cynghrair Pêl Feddal Caerdydd
 • Prifysgol Caerdydd
 • Estee Lauder Companies
 • Fusion Point
 • Jeffrey Ross
 • Howells Solicitors
 • Hugh James Solicitors
 • Park Plaza Cardiff
 • Principality
 • Savills
 • Sing and Inspire
 • Heddlu De Cymru
 • SRK Consulting (UK) ltd
 • The AA
 • WRAP Cymru

Os na welwch chi enw eich cwmni wedi’i restru yma, defnyddiwch y ffurflen gysylltu i hysbysu ein tîm datblygu.Byddem ni wrth ein bodd yn cael cyfle i gofrestru eich cwmni yn rhan o’r Ymgyrch ynghylch Iechyd y Geg fel gallwch chi gofrestru a hawlio’r buddion yn syth.