Opsiwn mwy fforddiadwy o gymharu â rhai opsiynau traddodiadol, sydd yn rhoi mwy o ryddid i chi gynllunio eich triniaeth.

  • Dim Llog 0% APR
    – ar fenthyciadau gwerth rhwng £500 a £3000, i’w had-dalu dros 6 neu 10 mis.
  • Llog isel, sefydlog o 7.9%APR
    – ar fenthyciadau o £1000 neu ragor, i’w had-dalu dros 12, 24 neu 36 mis.

Dyma esiampl o gynllun talu gwerth £1000.00

Cyfnod (Misoedd) 10 24 36
Ad-daliadau Misol £100 £45.06 £31.17
Cyfanswm y Gost £1000 £1081.43 £1122.01
Cyfanswm y Llog £0 £81.43 £122.01

Caiff Clinig Deintyddol y Gadeirlan ei awdurdodi a’i reoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol.