Mae Denplan yn fath o gynllun taliadau misol am driniaeth ddeintyddol.Mae’n sicrhau y cewch chi driniaeth ddeintyddol ataliol yn rheolaidd a chyfraniad yswiriant tuag at gost triniaeth canser y geg a thriniaeth ddeintyddol yn achos damweiniau neu driniaeth frys.

Bydd eich categori Denplan Care, ac yn sgil hynny, y taliad misol, yn seiliedig ar asesiad o’r driniaeth ddeintyddol rydych chi wedi’i chael yn barod, cyflwr eich deintgig ac iechyd cyffredinol eich ceg.

Mae dau fath o yswiriant ar gael gan Denplan. “Denplan Care” sydd yn yswiriant cynhwysfawr a “Denplan Essential” sydd yn fwy cyffredinol.

Denplan Care

Triniaeth ddeintyddol reolaidd ac ataliol

 • Archwiliadau
 • Ffotograffiaeth pelydr X
 • Llenwadau amalgam angenrheidiol
 • Triniaeth hylendid (yn cynnwys Glanhau a Sgleinio)
 • Cyngor a therapi deintyddol ataliol
 • Unrhyw dynnu dannedd gorfodol
 • Corunau, Pontydd, Dannedd Dodi, Llenwadau Mewnosod (heb gynnwys ffioedd y labordy)

Sicrwydd yswiriant byd-eang ar gyfer anafiadau deintyddol ac achosion brys

 • Sicrwydd yswiriant gwerth hyd at £10,000 ar gyfer anafiadau deintyddol
 • Triniaeth ddeintyddol frys dramor hyd at £900

Buddion Eraill

 • Taliad ariannol i ysbytai gwerth £62 y noson
 • Sicrwydd yswiriant ar gyfer canser y geg gwerth hyd at £12,000