Am unrhyw gwestiynau neu i wneud apwyntiad, cofiwch fod croeso i chi gysylltu â ni. Byddwn bob amser yn falch o glywed gennych ac edrychwn ymlaen at eich helpu ymhellach.

Rhif ffôn: 029 2038 2671

Apwyntiad Deintyddol mewn Argyfwng

Fe wnawn ein gorau i roi apwyntiad deintyddol mewn argyfwng i’n cleifion ymhen 48 awr. Os ydych mewn poen neu yn anghysurus, croeso i chi gysylltu â ni cyn gynted ag sydd modd i wneud apwyntiad.

Apwyntiad mewn Argyfwng y Tu Allan i Oriau

Am ddeintydd mewn argyfwng y tu allan i oriau, cysylltwch â Llinell Gymorth Ddeintyddol y GIG ar 029 2044 4500

Parci

Gallwch barcio am ddim heb gyfyngiadau yn y stryd y tu allan ac yng nghyffiniau’r clinig.


[google-map-v3 width=”99%” height=”330″ addmarkerlist=”Cathedral Dental Clinic, 166 Cathedral Road, Cardiff, CF11 9JD” zoom=”15″ zoomcontrol=”false”]View Larger Map