Mae argaenau symudol yn declyn deintyddol newydd a chost effeithiol, ac nid oes angen gwaith paratoi ar strwythur y daint. Ymhlith buddion eraill argaenau symudol, nid oes angen pigiadau na bondio, a gellir eu gwisgo pan fyddwch chi’n dymuno. Maent yn darparu newid sydyn a dramatig i estheteg ac ymarferoldeb eich ceg.

Snap on Smile

Snap on Smile

 Mae Snap on Smile yn declyn y gellir ei dynnu ac yn ddewis gwych i gleifion sydd yn edrych am driniaeth ddeintyddol gosmetig sydd ddim yn ymwthiol ac sy’n fforddiadwy. Gellir ei ddefnyddio fel argaen symudol neu bont, neu fel dewis arall yn lle dannedd dodi rhannol. Gall Snap on Smile hefyd fod yn ateb tymor byr neu dymor hir i orchuddio dannedd sydd wedi staenio, wedi tolcio neu’n gam, a’r canlyniad yw gwên berffaith.