Mae nifer o ddyfeisiadau unswydd i atal chwyrnu ar gael yn ein clinig fydd yn addas i’ch anghenion a’ch cyflwr arbennig chi. Mae’r rhain yn fwy effeithiol o lawer na’r cyfarpar safonol sydd ar gael ar y farchnad. Nid yw’r driniaeth hon yn ymyrrol o gwbl: does dim angen pigiadau na pharatoi arwyneb y dannedd. Mae’n gyfforddus ac yn hawdd ei wisgo, ac nid yw’n cymryd fawr ddim amser i arfer ei wisgo gyda’r nos.

Fe wnawn gynhyrchu dyfais unswydd sydd wedi ei dylunio i ffitio dros eich dannedd cefn isaf sy’n teimlo’n debyg i ddyfais gwarchod y geg. Bydd yn sefydlogi eich tafod ac yn atal meinwe meddal y gwddf rhag disgyn a rhwystro’r llwybr anadlu: hyn sydd yn achosi chwyrnu.

Mae dyfeisiadau atal chwyrnu yn cael eu defnyddio’n gyffredin ac y mae iddynt lawer o fanteision all gael effaith cadarnhaol cyffredinol ar eich bywyd a’ch lles:

  • Gwella diffyg cwsg a achosir gan chwyrnu
  • Llai o ben tost oherwydd diffyg cwsg
  • Cof gwell a gwell gallu i ganolbwyntio
  • Byddwch yn llai blin ac yn fwy amyneddgar
Anti Snoring

Anti Snoring