Mae symud staeniau o ddannedd yn driniaeth a ddefnyddir yn bennaf i ddileu staeniau sydd wedi cronni ar eich dannedd. Gall smygu, yfed te, coffi neu win coch, a bwyta bwydydd tywyll eu lliw dros gyfnodau maith o amser greu staeniau amlwg ar eich dannedd.
Er nad triniaeth gwynnu yng ngwir ystyr y gair mohono, mae cleifion wedi dweud gymaint glanach, mwy gloyw a gwyn mae eu dannedd yn edrych. Mae’r driniaeth i symud staeniau o ddannedd yn gyflym, yn ddi-boen ac fel arfer yn cymryd rhyw 20 munud. Nid yw’r driniaeth yn gwneud unrhyw niwed, ac fe’i gwneir trwy chwythu aer, dŵr a gronynnau carbonedig ar wyneb y dannedd.

Teeth Stain Removal

Teeth Stain Removal