Trawsnewid gwên yw’r term a ddefnyddir am gyfuno dau neu fwy o driniaethau deintyddol cosmetig neu gyffredinol i wella golwg eich ceg a gwneud iddo weithio’n well. Gellir ei alw hefyd yn “Gwên Hollywood”, “Gwên Enwogion” neu “Wên Wen fel Perlau”. Mae’r cyfan yn enwau am y triniaethau deintyddol unswydd sy’n addas i’ch anghenion a’ch dymuniadau chi. Dyma driniaethau unigol y gellir eu cyfuno i wneud hyn:

  • Coronau
  • Pontydd
  • Argaenau
  • Llenwadau Gwyn
  • Gwynnu’r Dannedd
  • Amlinellu’r Deintgig
  • Amlinellu’r Dannedd
  • Triniaethau Orthodontig
  • Mewnblaniadau Deintyddol
  • Codi’r Wyneb heb Lawdriniaeth

Waeth pa mor fawr neu fychan fydd eich cyfuniad o driniaethau, fe fyddwn yn gweithio’n agos gyda chi i wella eich golwg a chael y wên yr hoffech chi gael. Byddwn yn llunio cynllun triniaeth personol yn rhoi manylion y triniaethau unigol, faint maent yn gostio a’r drefn fwyaf effeithio ar gyfer eu gwneud, a’r cyfan wrth eich pwysau.

I helpu mwy gyda thrawsnewid eich gwên, gallwn gynnig dewis talu 0% APR fel modd o ledaenu cost eich triniaeth.

Smile Makeover

Smile Makeover