Practis deintyddol arbennig yw Clinig Deintyddol y Gadeirlan, preifat neu ar y GIG, sydd yn cynnig agwedd gyfun at iechyd y geg, triniaeth ac addysg. Boed eich triniaeth gan ddeintydd y GIG neu breifat, rhan hanfodol o’n hagwedd yw amrywiaeth y gwasanaethau, triniaethau a’r technegau sydd gennym i’w cynnig. Mae rhoi’r dewis eang hwn yn rhoi rhyddid llwyr i chi gynllunio eich triniaeth gyda ni i gyrraedd eich nod yn y pen draw.
Rydym yn cyflwyno deintyddiaeth fanwl gywir, gyda phwyslais ar wella iechyd a gweithrediad eich ceg, ac ar yr un pryd hybu eich hyder yng ngolwg eich gwên.