Defnyddir pont ddeintyddol i gymryd lle un neu fwy o ddannedd coll. Maent yn adfer eich brathiad naturiol ac yn atal y dannedd cyfagos rhag symud a’r dant gyferbyn a’r bwlch rhag codi gormod. Os na lenwir y bwlch, gall problemau godi gyda brathu a/neu y gên, a gall roi bod i glefydau’r deintgig (clefyd periodontol).

Mae pont ddeintyddol nodweddiadol yn cynnwys dant llenwi (pontig) sy’n cael ei osod yn sownd i goron (cyfosodiad). Mae’n edrych ac yn gweithio’n dda, a bydd yn diogelu cadernid u dannedd presennol, ac yn rhoi gwên iach a bywiog.

Dental Bridge

Dental Bridge

Dental Bridge - Wing

Dental Bridge - Wing