Gelwir triniaeth sianel y gwreiddyn hefyd yn endodonteg neu ei dalfyrru i RCT (‘root canal treatment’). Mae ei angen pan fo cyflenwad gwaed neu nerfol y dant a elwir yn fywyn yn cael ei heintio oherwydd pydredd neu anaf. Os heintir y bywyn, gall yr haint ledu trwy system sianel gwreiddyn y dant, a gall hyn arwain at grawniad. Os bydd hyn yn digwydd ac na fydd triniaeth sianel y gwreiddyn yn digwydd, bydd yr haint yn lledu ac efallai y bydd angen tynnu’r dant.

Multiple Root Canal Treatment

Multiple Root Canal Treatment

Single Root Canal Treatment

Single Root Canal Treatment