Mae mewnblannu dant yn syth yn bosib ar ôl colli dant oherwydd ei dynnu neu ei golli o ganlyniad i anaf.

Gellir gosod un mewnblaniad titaniwm yn syth yn gyflym iawn, ac fe all gynnal a sicrhau coron. Ni fydd angen dant neu bont rannol draddodiadol, ac ni fydd y dannedd iach nesaf ato’n cael eu difrodi. Mae mewnblaniadau deintyddol yn cael eu rhoi yn lle’r gwraidd llawn, a thrwy hynny gadw asgwrn y gên ac yn atal strwythur yr esgyrn rhag dirywio, fel y bydd eich ceg yn gweithio’n llawn ac yn edrych yn iawn.

Ymysg y manteision tymor-hir mae gwell hylendid deintyddol a gwell estheteg fydd yn adfer eich hyder yng ngolwg eich gwên.

Immediate Implant Placement

Immediate Implant Placement