Mae llawer yn gofyn am fewnblaniad coron yn ein clinig i gymryd lle dannedd a gollwyd. Mae mewnblaniad coron yn cymryd lle un dant ac yn edrych a gweithio fel dant naturiol. Mae hyn yn fantais dros ddewisiadau triniaeth traddodiadol fel dannedd gosod rhannol neu bontydd.
Gall mewnblaniadau titaniwm unigol gynnal a sicrhau coron heb ddifrodi’r dannedd iach cyfagos. Oherwydd bod y mewnblaniadau yn cymryd lle’r gwraidd llawn, mae asgwrn y gên yn cael ei gadw’n well ac yn aros yn iach a chyflawn. Mae hyn yn atal strwythur yr esgyrn rhag dirywio, fel y bydd eich ceg yn gweithio’n llawn ac yn edrych yn iawn. Gellir mewnblannu coron yn syth wedi colli dant oherwydd ei dynnu neu o ganlyniad i anaf.
Ymysg y manteision tymor-hir mae gwell hylendid deintyddol a gwell estheteg fydd yn adfer eich hyder yng ngolwg eich gwên.

Implant Crown

Implant Crown