Mae dannedd gosod wedi eu mewnblannu hefyd yn cael eu galw yn ddannedd gosod wedi eu mewnblannu yn sicr. Maent yn ffordd newydd o wella teimlad ac ymarferoldeb eich dannedd gosod.

Gall mewnblaniadau titaniwm lluosog gynnal a sicrhau dannedd gosod llawn neu rannol ar eich bwâu uchaf neu isaf. Mae’n fwy cyfforddus ar eich deintgig, yn cadw eich dannedd gosod yn fwy sefydlog, ac yn ei gwneud yn haws cnoi.

Mae dannedd gosod wedi eu mewnblannu yn gwneud i agswrn y gên weithio gan ei gadw’n iach a chyflawn. Mae’n atal strwythur yr asgwrn rhag dirywio ac yn atal y deintgig rhag cilio.

Efallai na fydd Mewnblaniadau Deintyddol yn addas i bob claf, ond mae dewisiadau eraill ar gael ym maes Prosthodonteg a wnaiff adfer defnydd a golwg eich dannedd yn llawn.

Implant Dentures

Implant Dentures