Clearstep Mae Clearstep yn system anweladwy sydyn cael ei ddefnyddio i greu gwen prydferth. Mae’r math yma o ffrâm yn gallu cael ei ddefnyddio mewn sawl modd gwahanol mewn cyswllt a’r ffrâm anweladwy. Mae ffrâm Clearstep yn gallu lleihau bylchau, sythu dannedd o dan sang a dannedd sydd yn gam. Yn ogystal â defnyddio sythwr clir mae system ffrâm anweladwy Clearstep yn defnyddio systemau clir orthodonteg lawn, i sicrhau’r canlyniadau gorau.

Mae’r system wedi’i ddylunio fel eich bod yn gwisgo pob ffrâm am bythefnos. Cam wrth gam mae’r fframiau anweladwy yn symud y dannedd o’i lleoliad gwreiddiol i’r lleoliad dymunol.