Invisible Braces Cardiff
Sythwyr anweledig eraill neu system orthodontig glir a gynigir yng Nghlinig Deintyddol y Gadeirlan yw Smile TRU. Mae’n debyg i Invisalign a fwriadwyd i gau bylchau a sythu dannedd cam. Mantais y sythwyr anweledig hyn yw eu bod yn canolbwyntio ar yr 8 dant blaen uchaf ac isaf. Mae hyn yn rhoi amser triniaeth cyflymach o lawer i gleifion o bob oed.

Mae Smile TRU yn defnyddio modelu tri-dimensiwn i gynhyrchu cyfres o alinwyr clir neu “sythwyr clir”. Mae llawer o gleifion yn cyfeirio atynt fel “sythwyr anweledig”. Mae’r alinwyr clir symudadwy yn cael eu gwneud yn unswydd a cheir rhai newydd bob 2 wythnos. Dros amser, maent yn symud eich dannedd i safle sy’n rhoi dannedd syth i chi, sy’n werth clamp o wên.

Am fwy o wybodaeth am y sythwyr sefydlog a symudadwy sydd ar gynnig gennym, ewch at ein tudalen  Orthodonteg neu cysylltwch â ni yn uniongyrchol.

Invisible Braces

Invisible Braces