Mae’r term sythwyr tafodol yn cyfeirio at osod sythwyr unswydd ar arwyneb mewnol y dant, y tu mewn i’r geg lle na ellir eu gweld o gwbl.

Mae gan sythwyr sefydlog traddodiadol fracedi wedi eu smentio i flaen y dannedd, felly mae sythwyr tafodol yn ddewis cosmetig arall. Fodd bynnag, mae amser y driniaeth yn hwy ac yn fwy anodd i sythwyr tafodol, ac efallai na fyddant yn addas bob tro. Fe wnawn drafod gyda chi yn ystod eich ymgynghoriad ai sythwyr tafodol fyddai’r driniaeth orau ar gyfer eich anghenion.

Am fwy o wybodaeth am y sythwyr sefydlog a symudadwy sydd ar gynnig gennym, ewch at ein tudalen  Orthodonteg  neu cysylltwch â ni yn uniongyrchol.

Lingual Braces

Lingual Braces