Mae Dannedd Dodi Telesgopig yn ddannedd dodi gorchuddio y gellir eu tynnu sy’n gallu bod yn ddewis addas yn lle Mewnblaniadau Deintyddol neu Bont Ddeintyddol.Defnyddir hwy yn lle dannedd a gollwyd heb lawdriniaethau megis gosod mewnblaniadau, impio asgwrn neu impio deintgig.

Byddai dannedd dodi gorchuddio telesgopig yn addas dan yr amgylchiadau hyn:

  • Nid yw Triniaeth Mewnblaniadau Deintyddol yn addas i chi
  • Mae’r prognosis tymor hir am bont ddeintyddol neu ddannedd dodi traddodiadol yn amheus
  • Mae eich dannedd mewn cyflwr gwael ond gellir eu gwella â thriniaeth
  • Rydych chi’n ceisio dewis mwy cost effeithiol na mewnblaniadau
  • Rydych chi’n ceisio dewisiadau triniaeth gwell at ddibenion defnydd, esmwythdra ac estheteg

Caiff dannedd dodi telesgopig eu dal yn eu lle gan o leiaf dau ddaint y mae’n rhaid eu gorchuddio â deunydd aur neu gerameg.Yna caiff y dannedd dodi gorchuddio eu creu yn fanwl gywir i sicrhau eu bod yn gorwedd yn dynn dros y dannedd sydd wedi’u gorchuddio.

Dyma fanteision tymor hir dannedd dodi gorchuddio telesgopig:

  • Gwell defnydd o’r geg oherwydd maent yn gorwedd yn union dros eich dannedd naturiol
  • Gwell estheteg heb unrhyw glasbiau
  • Atal colli asgwrn
  • Ni fydd colli dannedd yn y dyfodol yn effeithio ar ddannedd dodi telesgopig
Telescopic Overdenture

Telescopic Overdenture