Mae dannedd gosod a dannedd gosod rhannol wedi cael eu defnyddio ers amser yn lle dannedd a gollwyd. Nid yw dannedd gosod rhannol yn effeithio ar y dannedd cyfagos o’u ffitio, ac nid ydynt yn dibynnu ar brognosis y dannedd gerllaw i roi ateb llwyddiannus yn y tymor hir.
Gall dannedd gosod modern edrych yn realistig a naturiol iawn oherwydd y gwelliannau mewn technoleg a’r deunyddiau. Y peth da yw eu bod yn gymharol isel eu cost o gymharu â dewisiadau eraill fel mewnblannu deintyddol neu bont.

Dentures & Relining

Dentures & Relining

Partial Dentures

Partial Dentures

Telescopic Overdenture

Telescopic Overdenture