Rydym ni’n ymfalchïo yn y gwasanaethau a’r gofal rydym ni’n eu darparu i’n holl gleifion, ac felly, rydym ni’n credu fod rhagori ar eich disgwyliadau yn hanfodol.I’n cynorthwyo i wneud hynny, a fyddech cystal â threulio ychydig funudau yn ateb y cwestiynau canlynol?

Mae’r arolwg yn ddienw, ond os hoffech chi ymateb, nodwch eich manylion cyswllt yn y blwch sylwadau.

AROLWG YNGHYLCH BODLONRWYDD CLEIFION

  Pa ddeintydd fyddwch chi’n ei ddefnyddio fel arfer?

  Beth oedd diben eich ymweliad olaf â Chlinig Deintyddol y Gadeirlan?

  Beth yw eich barn chi am olwg y practis?

  Y fynedfa

  Y dderbynfa / lle aros

  Ystafelloedd clinigol

  Pan fyddwch chi’n gwneud apwyntiad, beth fydd eich barn chi am y canlynol:

  Nodiadau i’ch atgoffa ynghylch apwyntiadau

  Argaeledd amseroedd apwyntiadau

  Yr amser y mae’n rhaid ei aros i gael triniaeth

  Effeithlonrwydd y croesawydd

  Beth yw eich barn am y driniaeth a’r gwasanaeth rydych chi wedi’u derbyn?

  Ansawdd y gofal gan y deintydd

  Ansawdd yr wybodaeth a’r dewisiadau a ddarparwyd

  Ansawdd y gofal gan y nyrs

  Ansawdd y gofal gan yr hylenydd

  Ansawdd y gofal gan y croesawydd

  A fyddech chi’n argymell Clinig Deintyddol y Gadeirlan i bobl eraill?

  Ychwanegwch unrhyw sylwadau ychwanegol a fyddai’n ddefnyddiol i ni yn eich barn chi.