Rydym ni’n ymfalchïo yn y gwasanaethau a’r gofal rydym ni’n eu darparu i’n holl gleifion, ac felly, rydym ni’n credu fod rhagori ar eich disgwyliadau yn hanfodol.I’n cynorthwyo i wneud hynny, a fyddech cystal â threulio ychydig funudau yn ateb y cwestiynau canlynol?

Mae’r arolwg yn ddienw, ond os hoffech chi ymateb, nodwch eich manylion cyswllt yn y blwch sylwadau.

AROLWG YNGHYLCH BODLONRWYDD CLEIFION

  Pa ddeintydd fyddwch chi’n ei ddefnyddio fel arfer?
  Beth oedd diben eich ymweliad olaf â Chlinig Deintyddol y Gadeirlan?
  Beth yw eich barn chi am olwg y practis?
  Y fynedfa
  Y dderbynfa / lle aros
  Ystafelloedd clinigol
  Pan fyddwch chi’n gwneud apwyntiad, beth fydd eich barn chi am y canlynol:
  Nodiadau i’ch atgoffa ynghylch apwyntiadau
  Argaeledd amseroedd apwyntiadau
  Yr amser y mae’n rhaid ei aros i gael triniaeth
  Effeithlonrwydd y croesawydd
  Beth yw eich barn am y driniaeth a’r gwasanaeth rydych chi wedi’u derbyn?
  Ansawdd y gofal gan y deintydd
  Ansawdd yr wybodaeth a’r dewisiadau a ddarparwyd
  Ansawdd y gofal gan y nyrs
  Ansawdd y gofal gan yr hylenydd
  Ansawdd y gofal gan y croesawydd
  A fyddech chi’n argymell Clinig Deintyddol y Gadeirlan i bobl eraill?
  Ychwanegwch unrhyw sylwadau ychwanegol a fyddai’n ddefnyddiol i ni yn eich barn chi.