Rydym ni’n ymfalchïo yn y gwasanaethau a’r gofal rydym ni’n eu darparu i’n holl gleifion, ac felly, rydym ni’n credu fod rhagori ar eich disgwyliadau yn hanfodol.I’n cynorthwyo i wneud hynny, a fyddech cystal â threulio ychydig funudau yn ateb y cwestiynau canlynol?

Mae’r arolwg yn ddienw, ond os hoffech chi ymateb, nodwch eich manylion cyswllt yn y blwch sylwadau.

AROLWG YNGHYLCH BODLONRWYDD CLEIFION

Pa ddeintydd fyddwch chi’n ei ddefnyddio fel arfer?
Beth oedd diben eich ymweliad olaf â Chlinig Deintyddol y Gadeirlan?
Beth yw eich barn chi am olwg y practis?
Y fynedfa
Y dderbynfa / lle aros
Ystafelloedd clinigol
Pan fyddwch chi’n gwneud apwyntiad, beth fydd eich barn chi am y canlynol:
Nodiadau i’ch atgoffa ynghylch apwyntiadau
Argaeledd amseroedd apwyntiadau
Yr amser y mae’n rhaid ei aros i gael triniaeth
Effeithlonrwydd y croesawydd
Beth yw eich barn am y driniaeth a’r gwasanaeth rydych chi wedi’u derbyn?
Ansawdd y gofal gan y deintydd
Ansawdd yr wybodaeth a’r dewisiadau a ddarparwyd
Ansawdd y gofal gan y nyrs
Ansawdd y gofal gan yr hylenydd
Ansawdd y gofal gan y croesawydd
A fyddech chi’n argymell Clinig Deintyddol y Gadeirlan i bobl eraill?
Ychwanegwch unrhyw sylwadau ychwanegol a fyddai’n ddefnyddiol i ni yn eich barn chi.