“Croeso cynnes i wefan Cathedral Dental Clinic, lle’r rydym yn darparu gofal preifat y GIG. Mae pob aelod o’r tîm yn ymroddi i ddarpar ofal o’r safon uchaf, yn amrywio o archwiliad arferol i driniaeth gosmetig, mewnblannu dannedd a thriniaeth orthodonteg

Rhagoriaeth glinigol a phrofiad eang ein clinigwyr sydd wrth wraidd ein llwyddiant. Rydym ni’n rhoi pwysigrwydd i waith atal, addysg iechyd y geg, ac rydym yn adeiladu perthynas agos gyda’n cleifion. Ein bwriad yw helpu cynnal safon eich iechyd deintyddol ac i hybu gwen hyderus.

Mwynhewch edrych ar ein gwefan, ac os fyddwch chi angen gwybodaeth bellach cysylltwch â ni os gwelwch yn dda; dros y ffon, e-bost neu wrth ymweld â’n clinig.”

Vida Kolahi
Dr. Vida Kolahi
Prif Ddeintydd