Triniaeth peridontol yw’r term clinigol am driniaeth i glefydau’r deintgig. Ymysg symptomau mwyaf cyffredin clefydau peridontol mae:

  • Anadl Drwg
  • Dannedd Sensitif
  • Dannedd Rhydd
  • Deintgig yn Gwaedu
  • Deintgig yn Cilio

Yr hyn sy’n achosi hyn yw plac neu dartar yn cronni, a hyn yn ei dro yn arwain at ddifrod i’r dannedd a’r deintgig. Gall clefyd y deintgig arwain at golli esgyrn, tyllau’n ffurfio a cholli’r dannedd yn y pen draw.

Er y gall clefyd y deintgig fod yn fater o bryder, o gael diagnosis cynnar, mae modd ei drin yn effeithiol i adfer eich ceg i lawn iechyd.

Gum Disease Treatment

Gum Disease Treatment

Gum Treatment Root Planing

Gum Treatment Root Planing