Mae mewnblaniad pont bellach yn driniaeth reolaidd yn ein clinig i roi dannedd yn lle rhai a gollwyd. Fel pontydd traddodiadol neu ddannedd gosod rhannol, mae mewnblaniad pont yn cymryd lle nifer o ddannedd a gollwyd.

Mae llawer o fanteision i’r driniaeth hon ar wahân i well golwg a gweithredu. Gall mewnblaniadau titaniwm lluosog gynnal a diogelu amrywiaeth o bont dau fwa hyd at bont bwa llawn. Yn wahanol i bont draddodiadol, mae mewnblaniad deintyddol yn cynnal pont o fewnblaniadau ac felly heb ddifrodi’r dannedd iach cyfagos. Mae mewnblaniadau deintyddol yn cymryd lle’r gwraidd llawn, gan gadw asgwrn y gên ac yn atal strwythur yr esgyrn rhag dirywio, fel y bydd eich ceg yn gweithio’n llawn ac yn edrych yn iawn.

Ymysg y manteision tymor-hir mae gwell hylendid deintyddol a gwell estheteg fydd yn adfer eich hyder yng ngolwg eich gwên.

Efallai na fydd Mewnblaniadau Deintyddol yn addas i bob claf, ond mae dewisiadau eraill ar gael ym maes Prosthodonteg a wnaiff adfer defnydd a golwg eich dannedd yn llawn.

Implant Bridge - Full Arch

Implant Bridge - Full Arch