simple lingual

Mae Tafodol Syml yn defnyddio bracedi sefydlog y tu mewn i’ch dannedd i symud ac alinio’r 4-6 dant blaen yn unig, a hynny yn araf deg. Oherwydd hyn, mae’n fwyaf addas ar gyfer cleifion lle mae cyflymder a phryd a gwedd o’r pwys mwyaf.

Mae’r term tafodol yn cyfeirio at osod y sythwyr ar arwyneb mewnol y dant, y tu mewn i’r geg lle nad ydynt i’w gweld o gwbl. Mae sythwyr tafodol yn cael eu gwneud yn unswydd ar gyfer eich ceg, sy’n helpu i’w gwneud yn effeithiol, effeithlon a llai ymyrrol.

Yn ystod eich ymgynghoriad, fe ddywedwn wrthych ai Tafodol Syml fydd y driniaeth orau i chi.
Am fwy o wybodaeth am y sythwyr sefydlog a symudadwy sydd ar gynnig gennym, ewch at ein tudalen  Orthodonteg  neu cysylltwch â ni yn uniongyrchol.

Simple Lingual

Simple Lingual