Mae dannedd dodi atodiad trachywir yn ddannedd dodi rhannol y gellir eu tynnu a all fod yn ddewis addas yn lle Dannedd Dodi a Gaiff eu Mewnblannu a dannedd dodi rhannol traddodiadol.Defnyddir hwy yn lle dannedd a gollwyd heb lawdriniaethau megis gosod mewnblaniadau, impio asgwrn neu impio deintgig.

Mae dannedd dodi atodiad trachywir yn ddewis addas os:

  • Nad ydych chi’n fodlon ag esmwythdra a defnyddioldeb dannedd dodi rhannol traddodiadol
  • Nid yw triniaeth mewnblaniadau deintyddol yn addas i chi
  • Rydych chi’n ceisio dewis mwy cost effeithiol na mewnblaniadau
  • Rydych chi’n ceisio dewisiadau triniaeth gwell at ddibenion defnydd, esmwythdra ac estheteg

Caiff dannedd dodi atodiad trachywir eu dal yn eu lle ag un dant cyfagos â chorun arno, ac ni wnaiff niweidio unrhyw ddannedd iach eraill.

Dyma fanteision tymor hir dannedd dodi atodiad trachywir:

  • Gwell defnydd o’r geg oherwydd eu bod wedi’u gosod yn union
  • Gwell estheteg heb unrhyw glasbiau
  • Atal briwiau y gall dannedd dodi traddodiadol eu hachosi
  • Atal colli asgwrn
Precision Attachment Denture

Precision Attachment Denture